Stichting de Houtduif

Contactgegevens

Hr. E.J.M.S. Veraart
Klein Brabant 190
5262RT Vught
Tel 073 6572205
ejmsveraart1934@kpnmail.nl

Financiële vragen

Financiële vragen kunt u richten aan penningmeester@dehoutduif.nl