Stichting de Houtduif

Beleidsplan

De exploitatie van de Looz Corswaremhoeve in Heeswijk door Stichting de Houtduif is na ruim 35 jaar per 31-12 2012 gestopt en in overleg overgenomen door Stichting de Witte Hoeve in Oploo en heeft nu als bestemming: leer-werk boerderij.
Stichting Steunfonds de Houtduif wordt in 2013 opgeheven. Het in de stichting aanwezige vermogen komt ten goede van Stichting de Houtduif, dit leidt tot een beter overzicht van de financiën bij een zelfde doelstelling.
Het thans in de Stichting aanwezige vermogen zal in de komende 3 à 4 jaar geheel ten goede komen van mensen met een tekortkoming c.q. van organisaties die zich voor deze mensen inzetten. Het bestuur zal tenminste 1 x per kwartaal bijeenkomen om vast te stellen wie voor ondersteuning in aanmerking zullen komen en om vast te stellen of toegekende giften ook daadwerkelijk voor het uitgekozen doel gebruikt werden en verlangt ook rapportages terzake te ontvangen. Na deze periode en als het vermogen is weggeschonken wordt de stichting opgeheven.

Doelstelling

Verslag van activiteiten

Het bestuur is in 2013 4x bijeengekomen en heeft aan 13 organisaties geschonken. Er zijn voor 2014 een aantal organisaties op een shortlist geplaatst om nader contact mee te hebben.